Atlas Copco

Atlas Copco kännetecknas av kundfokus, en global närvaro, en stark, stabil och växande serviceverksamhet, professionell personal, samt en flexibel tillverkning med enklare produktionsuppsättning. Atlas Copco strävar efter hållbar produktivitet, vilket innebär att vi gör allt vi kan för att producera långsiktiga resultat med ett ansvarsfullt utnyttjande av resurserna – både mänskliga, naturliga och i fråga om kapital.
 
Maskinia är återförsäljare för Atlas Copcos konstruktions-, demolerings- och byggnadutrustningsprogram. I menyn till höger hittar du de olika produktkategorierna.

 

              Atlas Copco logo.svg